Apák napi gondolatébresztő

Ismét találtam egy igazán elgondolkodtató írást, az édesapa – apa  jelenlétéről. Valójában mennyire fontosak számunkra! Gyermekeinknek és nekünk – édesanyáknak- nőknek is megnyugtatóan hat jelenlétük. Ezer örömet, gondoskodást, biztonságot nyújtanak családunk számára. Megoszthatjuk velük problémánkat, örömünket és lelki társaink is egyben. Jó érzés felnézni rájuk, erősek, védelmezőek. Szeretetükkel, odafigyelésükkel, támogatásukkal kísérik végig életünket. Köszönjük meg azt a sok jót, amit értünk és családjukért tesznek.   

 
Az édesapák tízparancsolata — Bruno Ferrero gondolatai 
 
Apának lenni hivatás, nem csak emberi döntés. És minden gyermeknek joga van, hogy legyen neki apja.
 
1. Az édesapának kötelessége gyermekei iránt, hogy szeresse édesanyjukat
A család olyan együttélési forma, amely a szereteten nyugszik. Szeretet nélkül nem lehet a család igényeit hosszú ideig fenntartani. A nevelés biztos alapja, hogy egységre van szükség a szülők között. Az édesapa óvhatja az édesanyát azzal, hogy bizonyos terheket levesz a válláról, így az anya kipihenheti magát, új erőt gyűjthet, és lesz ideje önmagára is.
 
2. Az édesapa legyen jelenvalóság
Ezt akkor mondhatjuk, amikor érzékelhető, hogy a gyermek az édesapja számára a legfontosabb. A statisztikák szerint az édesapák naponta nem végeznek öt percnél több, kifejezetten nevelői jellegű munkát. Egy apa akkor van jelen, ha gyermekével nemcsak a tanulásról beszélget, hanem a saját munkájáról is, ha betekintést enged az életébe, gondolataiba.
 
3. Az édesapa akarva-akaratlanul példakép
Napjainkban az édesapa személye nagyon nagy támaszt jelent gyermeke számára. Elsősorban meghatározza a viselkedésmódját, hogy hogyan, milyen becsületesen áll a munkája mellé, hogy példaképe-e gyermeké­nek a becsületesség és a jóság terén.
 
4. Az édesapa biztonságot nyújt
Olyan, mint egy őr. A családban mindenki elvárja, hogy az édesapa meg­védje őket. A gyerekek ne csodálkozzanak rajta, ha képes olykor „nemet” mondani. Az a legjobb kommunikálási mód, ha a gyermekek érzik, hogy az édesapjuk törődik velük.
 
5. Az édesapa bátorít és erősít
Ezt úgy tudja megtenni, ha szeretetét azzal mutatja ki, hogy gyermekét megbecsüli, tiszteltben tartja, meghallgatja és elfogadja. Az igazi gyöngédségnek azaz értelme, hogy amikor mondja: „Bármi történik veled, én itt vagyok melletted!”, azt úgy is gondolja.
 
6. Az édesapa magyaráz és tanít
Nagyon sokszor az édesapa egy biztos révet jelent egy rosszul sikerült nap végén. A jó édesapa leleményes, és apró figyelmességekkel magá­hoz vonzza a gyermekét, és őszintén beszélget vele.
 
7. Az édesapa segít megoldani a problémákat
A jó apa a legjobb gyógyír a világ problémáira. A jó édesapa tudja, miben áll az élet nehézsége és problémája, és ura a helyzetnek, és atyai éber­séggel vigyázza mindenki útját. Az édesapa az a személy, aki a gyermek kezébe adja az élet térképét.
 
8. Az édesapa megbocsát
Az édesapa készsége a megbocsátásra, minősíti az atyai szeretetet, várnak rá, és a gyermek érzi ezt.
 
9. Az édesapa, mindig édesapa
még akkor is, ha távol él családjától. Minden gyermeknek joga, hogy legye neki apja. Az édesapa, aki elfelejti, elhanyagolja, vagy egyenesen elhagyja gyermekét, olyan mély sebet ejt annak lelkében, ami soha nem gyógyul be.
 
10. A jó édesapa az Isten képmása
Apának lenni magasztos hivatás, nem csak emberi döntés. A gyermek az Isten képét az édesapjuk példája szerint alakítják ki maguknak. Az imádság, amire Jézus megtanított bennünket, a Miatyánk. Az, hogy az édesanya a gyermekével imádkozik, nagyon szép dolog, szinte természetes. De amikor az édesapa imádkozik gyermekével azaz ő lelkükben kitörölhetetlen nyomot hagy!
 
Kép forrás: http://pixabay.com/
 
Megosztás/Mentés Megosztás