A budakeszi iskolák felkészültek a heti 5 testnevelési óra megtartására?

A tavaly decemberben elfogadott nemzeti köznevelési törvény szerint az általános-  és középiskolákban szeptember elsejétől az első, ötödik és kilencedik osztályokban heti öt testnevelési órát kell megtartani, majd 2013-tól a fokozatos bevezetés jegyében az összes általános-  és középiskola minden osztályában.

2012. szeptember elsején zökkenőmentes volt a Nagy Sándor József Gimnázium, a Prohászka Ottókár Katolikus Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola átállása az új rendszerre? Erről kérdeztük Budakeszi három iskolájának igazgatóit.

 
Papp Hargita:  Nagyon örülünk, hogy a testnevelés órák óraszámát megnövelték. Az elgondolás nagyon jó, mert az egészség megóvása a legfontosabb. A gimnáziumot ebben a tanévben két osztály vonatkozásában (9.a, 9.b) érinti az óraszám növekedés. Mivel bontott csoportban történik a testnevelés oktatása, ezért hetente  8 többletóra megtartását vonja maga után. Nehézségek árán, de ebben a tanévben sikerült megoldani a többletórák megtartását. A következő tanévben ez már 3/4 állást jelent, amit túlórában nem célszerű ellátatni. Mivel minden iskolát érint a testnevelés órák számának növekedése, ezért biztos vagyok abban, hogy központilag születik majd döntés a megoldásra.
 
Török Csaba: Iskolánkban - a törvény előírásának megfelelően -  2012. év szeptemberében bevezetésre került 5.és 9. évfolyamon a mindennapi testnevelés.
Van 3 órarendi testnevelés óra, ill. az 5. évfolyamon 1 néptánc óra, 9. évfolyamon 1 társastánc óra. Aki nem egyesületi tag, a Diáksportkör keretein belül folytatja a mozgást.
Az 5. és 9. évfolyamon az osztályfőnöknek be kell gyűjteni a szülőktől  az igazolást, hogy a tanuló igazolt egyesületi tag. A testnevelés munkaközösség nyilvántartást vezet,
aki nem egyesületi tag, vagy nem tudja igazolni, kötelező számára az iskolai Diáksportkör edzésein részt venni.
 
Czifra Zsuzsanna: A Széchenyi István Általános Iskolában közel 15 éves hagyománya volt a mindennapos testnevelésnek. A tavalyi tanévben ugyan csökkentettük a testnevelés órák számát, viszont bővítettük a sportfoglalkozások körét. 
2012. év szeptemberétől a Nemzeti Köznevelési Törvény bevezetésével visszaálltunk a napi testnevelés órák szervezésére az első és ötödik évfolyamon. Ennek keretében néptáncot is tanulnak gyermekeink, az irányultságoktól függően magyar vagy német nemzetiségi tánchagyományokkal ismerkedhetnek meg.
Lehetőségeink szűkösek, hiszen csak egy két részre választható tornaterem és két kisebb méretű konditerem áll rendelkezésünkre, így amennyiben az időjárás engedi az iskola udvarán is tartunk órákat. Pályázatot adtunk be az eszközparkunk bővítésére, azonban valós megoldást egy új épületszárny felépítése jelenthetne, ahol sportolásra alkalmas terem is lenne.
 
(A mellékelt fotó illusztráció)

 

Megosztás/Mentés Megosztás