A budakeszi közlekedési petícióra válaszolt a Nemzeti Közlekedési Minisztérium. ITT OLVASHATÓ!

Honlapunk, az amikisvarosunk.hu, Budakeszi Családi Magazin ez év februárjában indította el azt az aláírásgyűjtési akcióját (petíció), http://www.amikisvarosunk.hu/cikk/alairasgyujtes-budakeszi-es-budakornye... melyben kifejezte változás iránti igényét, nap mint nap tapasztalván Budakeszi és a térség átmenőforgalmának a megoldatlanságát. Egyúttal az is kifejezésre került a petícióban, hogy Budakeszi legfontosabb közlekedési útjai nem bírnak el további forgalom növekedést. Felhívásunkat az elmúlt hónapokban, több, mint 13 ezren olvasták el. A petíciót 858-an írták alá a Budakeszin és a térség településein élők közül, melyre az alábbi választ kaptuk az illetékes minisztérium főosztályvezetőjétől, Thoroczkay Zsolttól.

A levél korrekt tájékoztatást ad az elkövetkező évek már előlészületi stádiumban lévő térségi-közlekedési fejlesztéseiről, melyek reményt adhatnak arra, hogy csökkenhetnek közlekedési gondjaink. Ha nem is azonnal, de néhány éven belül egészen biztosan.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: KIFEF/ 56887-1 /2017-NFM

Horváth Jenő főszerkesztő úr

A Mi kisvárosunk Budakeszi Családi Magazin

Budakeszi

Tárgy: Budakeszi és Zsámbéki medence közlekedésének javítása

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Hivatkozással a 2017. május 11-én kelt, Budakeszi és a Zsámbéki medence közlekedésének javításával kapcsolatos levelére, melyet a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: NIF Zrt.), illetve a Magyar Közút NZrt-nek is megküldött, az alábbi minden címzett részéről egységes válaszban tájékoztatom.

Az elmúlt évtized során a budapesti agglomerációban - így Budakeszi településen és környékén is — a települések fejlődéséből következő egyre növekvő forgalom hatására kialakult közlekedési helyzet, amelyet levelükben is felvázoltak, a minden érintett számára is ismert. E komplex megközelítést igénylő össz-közlekedési probléma megoldása csak egy, a közösségi közlekedési kapcsolatrendszer és szolgáltatási színvonal javítását, a forgalomszabályozási intézkedéseket és a komplex szemléletű közlekedésfejlesztést és területfejlesztést érintő beavatkozások összehangolt és ütemes megvalósítása útján lehetséges. Ez az összetett feladat szoros együttműködést, hosszú távú stratégia-alkotást igényel az érintett települések, a Főváros és a közlekedésfejlesztésben érintett állami szervezetek részéről.

Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozattal a Kormány kizárólagos projektlista mellett döntött a közúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítása tekintetében, míg az 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat tartalmazza azon vasútfejlesztési projektek listáját, melyek előkészítése, illetve megvalósítása vonatkozásában kormányzati döntés született.

Tájékoztatom, hogy a NIF Zrt. által ellátandó feladatok között több olyan közlekedésfejlesztési projekt előkészítése is folyamatban van, amely a tárgyi, meglehetősen komplex közlekedésfejlesztési probléma megoldásának elősegítésében jelentős részt képvisel.

* Útfejlesztés:

* MO autóút nyugati szektor fejlesztése:

A 1371/2016. (VII.15.) Korm. határozat tartalmazza a Budapestet körül ölelő MO autóút utolsó szakaszainak előkészítését (MO északi szektor a ll-10.sz. főutak között, valamint az MO nyugati szektor 10. sz. főút - Ml autópálya közötti szakaszok), amellyel távlatban a körgyűrű bezárulna. Ennek egyik lépéseként került elrendelésre az MO autóút nyugati szektor, 10. sz. főút - Ml autópálya közötti szakasz előkészítése. Az előkészítési feladat célja a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzése a 10 sz. főút (leendő M10) csomópont és az M1-M0 közös csomópont közötti szakaszra. A tervezett autóút mintegy 20 km hosszú, 2x2 forgalmi sáv leállósávval, beton pályaszerkezettel.

A projekt előkészítése Európai Uniós forrásból valósul meg. A Megvalósíthatósági Tanulmány és a Környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint környezetvédelmi engedély megszerzésén túl további előkészítési, illetve kivitelezési feladat nem került elrendelésre még.

* RÍ 1 gyorsút megvalósítása Esztergom és az Ml autópálya között:

A tervezett beruházás az Esztergom és az Ml autópálya között zajló Észak - Dél átmenő forgalom kiszolgálása mellett a Zsámbéki medence térségében levő települések belső közlekedési feltételeit jelentősen fogja javítani.

Az Esztergom megközelítésének javítását célzó útfejlesztés - az RÍ 1 jelű, 2x2 forgalmi sávos gyorsút — megvalósításával összefüggésben az úgynevezett ’’nyugati” (Zsámbékot és a környező településeket nyugatról elkerülő) nyomvonalat támogatja a Kormány, amely a települések belterületi úthálózatát a környékbeli ipari létesítményekkel összefüggő tehergépjármű forgalomtól mentesíti.

A „nyugati” nyomvonal kezdő csomópontja az új Bicske, Mány Ml autópálya csomópont lesz.

A fentiek szerinti feladat meghatározás alapján a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését NIF Zrt. megkezdte. A beruházás teljes egészében hazai forrásból valósul meg.

* Közösségi közlekedés

Budakeszi város tömegközlekedési kapcsolatai Budapesttel jelenleg is meglehetősen intenzívek. A Volánbusz által üzemeltetett járatok jellemzően távolabbi célpontokról, elsősorban a Zsámbéki- medencéből érkeznek, és haladnak végig Budakeszitől a Budakeszi út - Szilágyi Erzsébet fasor útvonalon a Széna térig, csúcsidőn kívül is óránként 3-4, csúcsban óránként akár 8-10 indulást is biztosítva az adott viszonylaton. A BKK megrendeléséből 2016 novemberében átvett 22-es buszcsalád ugyanezen az útvonalon a Széli Kálmán térre ennél is sűrűbben közlekedik az adott vonalon: csúcsidőn kívül is 10-12 indulásról beszélhetünk óránként, míg csúcsban 20-25 indulás jellemző, ami már kb. 3 percenkénti buszközlekedésnek felel meA dugók és a zsúfoltság kezelésének egyik módjaként felmerülhet az is, hogy a fenti kontingens bizonyos járatait eltereljük, és Budakesziből gyorsjáratként Kelenföld vasútállomáshoz közlekedtetjük.

Buszsáv létesítése Budakeszin a Fő utcán és Budapesten a Budakeszi úton: 8102. j. út Budakeszi átkelési szakasz 16+000 - 18+414 kmsz közötti szakasz korszerűsítés engedélyezési tervét 2007 évben készült. Azonban az eljárás során történt egyeztetéseken az érintett felek ellentétes véleménye miatt az engedélyezési eljárás ellehetetlenült, ezért az megszűntetésre került. A buszsáv Budakeszi átkelési szakaszán történő kiépítése abban az esetben jelent megoldást a 8102 j. út forgalmának gyorsabb elvezetésére, amennyiben a buszsáv Budapesten is továbbépítésre kerül.

* Vasútfejlesztés:

A térségben vasútfejlesztési tervezést, kivitelezést a NIF Zrt. nem végeztet, a jelenleg ismert közlekedéspolitikai döntések alapján a levelükben felvetett elképzelések a távlati tervekben nem szerepelnek.

A tömegközlekedési volumen elvileg bőven eléri azt a szintet, ami vasúti kiszolgálást is indokolttá tesz. A vágány kiépítésének feltételei az 1-es számú vasútvonalból kiágazó, Budaörstől nyugatra található ipari zónáig rendelkezésre állnak, onnan azonban zöldmezős beruházás keretében új vágány létesítése lenne szükséges, a vasúti közlekedés számára nehezebb terepviszonyok mellett. Budakeszi utasainak nagy része számára azonban - a fentebb említett okok miatt — minimálisan szükséges lenne a Déli pályaudvar elérése ilyen vonatokkal, amelyre azonban a Déli pályaudvar és Kelenföld állomás között jelenleg nincsen pályakapacitás.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:                                                                                                                                                Thoroczkai Zsolt

Budapest, 2017. augusztus 

 

Kapják:

* Nagy Róbert Attila vezérigazgató

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1139 Budapest Váci út 45.

* dr. Nemes-Nagy Tibor vezérigazgató Magyar Közút NZrt.

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7.

 

 

 

 

Megosztás/Mentés Megosztás

Hozzászólások

Ahogy már a korábbi vita során írtam, a Budakeszin át a Széll Kármán térig (és tovább) csigalassúsággal haladó autóforgalom a legnagyobb gond, ez okozza, hogy még autóbusszal is egy órát tart csúcsidőben beérni. Erre egyrészt a forgalom gyorsítása jelenthetne megoldást (legalább a buszok számára). Azonban a levélben írottak is alátámasztják, hogy ezt gyakorlatilag csak a budakeszin ÉS a budapesti szakaszon egyaránt megépített buszsáv tudná biztosítani - amire semmiféle megoldás nincs kilátásban. Hogy mást ne mondjak, a Budakeszi út szélesítése az útmenti fák rovására a mai időkben népfelkelést is kiválthatna.
A másik lehetőség az autóforgalom csökkentése. De mivel Budapest felé reggelente mindenütt áll a forgalom, a Budaörsi úton is, a 10-es út felől is, ezért az M0 (M "null", és nem M "Ó"!) körgyűrű továbbépítése sem bírná rá az autósokat, hogy mellőzzék a Budakeszi utat. (Ahányan esetleg másfelé mennének a gyűrűn, ugyanannyi autó érkezhet is Budakeszire más településektől.) Egyedül egy helyiérdekű vasút bírhatná rá az ingázókat, hogy a gépkocsit P+R parkolóban hagyva tömgeközlekedéssel folytassák útjukat az M4-es és az M2-es metró felé, de erre immár nincs sok esély, hiába a részben kiépített vágány.
Egyetlen reménysugár a Budaörs felé induló buszjárat lehet, amennyiben csatlakozik a 4-es metróhoz. Akkor ugyanis legalább a pesti oldalra igyekvők gyorsabban eljuthatnának a céljukhoz, de ettől még Buda középső és északi részét továbbra sem lehet gyorsabban elérni.
Mindenesetre várom a második részt, talán abban több vigaszt lelek majd :-)

A közvetlen autóbuszos kapcsolatot a kelenföldi vasútállomáshoz én is nagyon fontosnak tartom. A lehetőségek közül ezt aránylag hamar létre lehet hozni. Szinte mindegyik környező településről van már oda autóbuszjárat, valószínűleg Budakesziről is soksknak kedvezne a vasúthoz, a 4-es metróhoz és hamarosan az 1-es villamoshoz létrejövő kapcsolat.
Megvalósulás esetén fontosnak tartanám, hogy a BKK rendszerébe illeszkedjen a járat, ne kelljen rá külön bérletet váltani, hanem a 22-es járatcsaládhoz hasonlóan a budakeszi és a budapesti bérletek legyenek érvényesek rajta.

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
Jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet. Ez az automatizált spamek kiszűrésére szolgál.