BUDAKESZI ÜZENŐFAL. Nem lesz luxus lakópark a csodálatos Álomvölgyben. Megnyugtató jegyzői válaszok

 

„Én abban vagyok bölcs, hogy

a természetet, a legjobb vezért,

mint valamely legjobb istent követem,

s neki engedelmeskedem.”

(Cicero)

A rendszerváltás óta, időről-időre téma a budakeszi farkashegyi repülőtér mögötti, madár és növényvédelmet élvező, szépséges természeti környezetben elterülő, Bodzás-árok menti 32 hektáros terület sorsa. 2001-ben egy népszavazáson a budakesziek – bár nem volt érvényes – elsöprő többséggel elutasították a terület tulajdonosainak azt az ötletét, hogy ott Álompark néven lakóparkot létesítsenek, amit az akkori önkormányzat is elfogadott. A legújabb, 2016-ban, Budakeszin és országosan is terjengő hír pedig az volt, hogy néhány éve már Natura 2000 minősítést kapott területre az egyik tulajdonos 8 luxus farmot tervez építeni. A város lakossága körében ennek kapcsán már jó idő óta mindenféle kósza hírek, sőt rémhírek terjednek. Ennek tisztázására kereste meg szerkesztőségünk dr. Remete Sándort, a Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, aki feltett kérdéseinkre a következőkben válaszolt: http://varoshaza.budakeszi.hu/letoltes/H_791_2_2017_t%C3%A1j%C3%A9koztat..., Ennek szerkesztett változatát az alábbiakban olvashatják el:

 

Hogyan került magántulajdonba a rendszerváltás utáni években ez a párját ritkítóan szép, állami tulajdonú, 32 hektáros természeti tünemény?

A telekkönyvi nyilvántartás alapján a Budakeszi Álomvölgyként ismert, 081/11 hrsz-ú területet a jelenlegi tulajdonosai 1996-ban vásárolták meg. A Budakeszi Polgármesteri Hivatal az ingatlan elidegenítésének körülményeiről további információkkal nem rendelkezik.

Kik ma a terület tulajdonosai?

A terület tulajdonosai a bárki számára nyilvánosan hozzáférhető, közhiteles ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérhető tulajdoni lapon tanulsága szerint válaszadásom időpontjában ½ – ½ tulajdoni arányban Baumgartner Antal és Takács István urak.

Sokan azt gondolják, hogy ez a 32 hektár Budakeszi város tulajdona, holott „csak” közigazgatásilag tartozik a városhoz. A jelenlegi törvényi szabályozás mit ír elő olyan helyzetekben, mikor egy tulajdonos-beruházó 2016-ban - egy Natura 2000 területen, amelynek cca. a fele ráadásul árterület is – lakóparkot és 8 luxus farmot akar építeni?

Építéshatósági szempontból a tárgyi ingatlan korlátozott funkciójú mezőgazdasági területnek minősül és az ún. „Mv2” besorolási övezetben helyezkedik el. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) 20. § (13) bekezdése értelmében:

„2q0. § (13) Mv2 övezetben elhelyezhető építmények:
* növénytermesztéssel, továbbá azzal kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás építményei,
* állattenyésztés, továbbá azzal kapcsolatos feldolgozás és tárolás építményei,
* mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakás és szállás,
* Az Mv2 övezetben lakás akkor létesíthető, ha a mezőgazdasági termelés vagy az állattartás az állandó helyben lakást indokolttá teszi. A lakást csak a gazdasági épület használatbavételével egy időben, vagy azt követően lehet használatba venni.”

A fentiek alapján az említett ingatlanfejlesztési projekt és más hasonló beruházás a terület övezeti fekvése miatt nem valósítható meg.

Önök ezek szerint megakadályozták ezt a beruházást azzal, hogy nem módosították a beruházáshoz törvényileg szükséges építési szabályzatot és nem kötöttek területrendezési szerződést a beruházóval? Tehát a jövőben semmi esélye nincs itt ilyen, vagy ehhez hasonló törekvéseknek?

Budakeszi Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonosaival nem kötött településrendezési szerződést és az ingatlan övezeti besorolását nem változtatta meg, így az Álomvölgyben lakópark építése, valamint ehhez hasonló, lakáscélú ingatlanfejlesztési tevékenység jelenleg nem valósulhat meg.

Az ingatlan tulajdonosainak jövőbeli fejlesztési terveiről nem rendelkezünk információkkal. Amennyiben a tulajdonosok újabb fejlesztési elképzeléssel keresik meg az Önkormányzatot, és ennek megvalósításához önkormányzati közreműködés szükséges, úgy a Képviselő-testület a döntését minden körülmény gondos mérlegelését követően, az illetékes szakhatóságok álláspontjával összhangban, Budakeszi Város érdekeit szem előtt tartva fogja meghozni.

Fotó: Gönye Csaba Ádám

Kapcsolódó anyag: http://www.natura.2000.hu/hu/node/272

 

Megosztás/Mentés Megosztás

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
Jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet. Ez az automatizált spamek kiszűrésére szolgál.