Budakeszin is magas a rászorulók száma. 400 család, mintegy 1200 ember

Budakesziről az elmúlt évtizedben egy meglehetősen sajátos kép alakult ki a magyar emberek tudatában. „Budakeszin él a legtöbb diplomás! Budakeszin él a legtöbb nagyadózó! Sok ott a gazdag ember!” Szinte beégtek a magyar társadalom köztudatába ezek a közvélekedések, melyekről még azt sem lehet mondani, hogy nem közelítenének a valósághoz, ám ha a fenti címet is ezek mellé tesszük, némi zavar támadhat a fejünkben. Az azonban  tény, Budakeszin is élnek szegények.
Ezekről az ellentmondásokról, Budakeszi szociális helyzetéről és a gondok enyhítésének lehetőségeiről beszélgetett a www.amikisvarosunk.hu honlap szerkesztője Bakács Bernadett alpolgármester asszonnyal, a szociális ügyek megbízottjával, Koncz Gertrúddal a Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (közismert nevén Családsegítő) vezetőjével és Benkő Adriennel, a családsegítő munkatársával, aki a szociális ügyek szakértője.
 
Benkő Adrienne szerint a nagy válság kezdete, 2008 óta némileg emelkedett a Családsegítőt felkeresők száma, de a folyamatos cserélődés az ami igazán jellemzi a helyzetet. A korábbi időszakokban stagnált a rászorulók száma. Napjainkban naponta 10-20 ember keresi fel az irodát, kedd kivételével, amikor nincs fogadónap.
 
A problémák változnak. A 90-es évek elején inkább a lelki, mentális, ügyintézési segítségnyújtást keresték. Az utóbbi években mindezekhez hozzájött a törvényi változások hatása is. Sokaknak nyugdíjügyeik intézéséhez nyújtunk segítséget, és emellett jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. Ma már a Fiumei útra bejutni sem kis költség. Hat jegy kell egy beutazáshoz. Sokan a bérletüket sem tudják kifizetni, ha a fővárosba járnak dolgozni – összegezte tapasztalatait Koncz Gertrúd.
 
Bakács Bernadett alpolgármestertől megtudtuk, hogy a világgazdasági- és egyéb problémák ellenére 2012 - ben 36 milliót tud adni a város a rászorulók megsegítésére. Ebbe a keretbe tartozik a szociális étkeztetés, az ápolási díj, a gyógyszertámogatás az, átmeneti segély, a temetési segély, a lakásfentartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb. Az elmúlt, hosszú  tél nagyon kemény és hideg hónapjaiban a Családsegítő munkatársa összegyűjtötte azon rászorulókat, akik tüzifát igényeltek. Ennek alapján az Önkormányzat a  Pilisi Parkerdő Zrt - től vásárolt tűzifát 55  család részére (5-15 mázsa/család).
 
Koncz Gertrúd tájékoztatása szerint Budakeszin most 100 fő részesül heti öt alkalommal, szociális étkeztetésben. Közülük azok, akik 39 ezer Ft alatti jövedelemmel rendelkeznek, ingyenes ellátást kapnak, a többiek pedig a jövedelmük szerint megállapított, un. „sávos” résztámogatást kapnak a napi étkezésükhöz. Szerencsére a gyermekek esetében Budakeszin még nem tapasztalták, hogy az iskolákban alultápláltság miatt valaki rosszul lett volna.
Bakács Bernadett szerint tény, hogy sok nagyadózó él Budakeszin, ők azonban nem itt adóznak, mivel vállalkozásaik nem Budakeszin vannak bejelentve.  
Megtudtuk tőle azt is, hogy Budakeszi - földrajzi helyzeténél fogva - vonzza a rászorulók jelenlétét.  Sokan, akik kiszorulnak a fővárosból, itt keresnek menedéket, itt próbálnak megkapaszkodni. Előnyös számukra, hogy a 22-es busz összeköti őket a fővárossal és talán olcsóbb szálláslehetőségekhez is juthatnak Budakeszin. Emellett a főváros nyújtotta esetleges munkalehetőségek is megmaradnak esélyként. Persze nem csak a fővárosból kiszorulók jelennek itt meg, de a vidékről feljövők is hasonlóképpen gondolkodnak. Egy kétoldali agglomerációs hatás működik.
Budakeszin jelenleg 4 meghúzódó hajléktalant tartanak számon.
 
Kérdésemre válaszolva Benkő Adrienne megemlítette, hogy ma Budakeszin a Családsegítő látókörében évente kb. 400 rászoruló család él. Ez a kb. 1200 ember Budakeszi lakosságának a 10 % - a.  Persze nemcsak a szegénység, hanem más családi gondok, ügyek intézése miatt is jelentkeznek, Természetesen ennek a 400 családnak az életkörülményei, anyagi helyzete, mentális állapota, stb. nem egyforma, ez a 10% nem azonos gondokkal küzd. Vannak, akik mélyszegénységben élnek és vannak olyan középosztálybeliek, akik éppen most csúsztak le. Mindenkivel egyénileg foglalkoznak, a saját és a család erőforrásaira építve gondolják végig, hogy miben tudnak változtatni. Egyéntől függő a megoldás keresése, valamint a családi összefogástól, akikkel együttműködve tudják a probléma megoldását megkeresni.  Az ügyintézésben is segítséget nyújtanak: szociális ellátások hozzájutásában, nyugdíjaztatásban, személyi iratok beszerzésében, közüzemi díjhátralék esetén részletfizetés kérésében. 
Adósságkezelési tanácsadás bevezetését tervezik csoportos tanácsadás formájában, ahol a fogyasztóvédelemről és tudatos fogyasztói magatartásminták elsajátításáról és gazdálkodási, ill. háztartással kapcsolatos takarékossági technikákról esik szó. 
 
Koncz Gertrúd megragadta ezt a beszélgetést arra is, hogy  budakeszi lakósok, vállalkozók, intézmények segítségét kérje: tehát, ha munkát tudnak ajánlani, azt örömmel közvetítik. Ugyancsak kérte a konzerv, más tartós élelmiszer felajánlásokat.  
 
Bakács Bernadett alpolgármester tervei szerint a közeljövőben meg kell találni az új erőforrásokat Budakeszin is.  A helyi egyházak vezetői és néhány civil alkotta Szociális Kerekasztalt bővíteni akarják. Céljuk, hogy a Szociális Fórumon a természetbeni és pénzbeli segítségnyújtásra megoldást találjanak. Budakeszi Város Képviselő-testülete határozatot hozott arról, hogy a Családsegítő elkülönített alszámlát nyisson szociális segédadományok gyűjtése céljából. A felajánlásokat a 11742348-16935729-00000110 OTP számlaszámon fogadják.
Meg kell keresni a nyugdíjas klubokat, tapasztalatuk, probléma érzékenységük, segítő készségük sokat számítana. Folyamatosan pénzt és élelmiszert szükséges gyűjteni és az üzletekben jó lenne perselyeket elhelyezni. Keresni kell olyan kiegyensúlyozott gazdasági- és mentális körülmények között élő családokat, akik egy héten egyszer életvezetési tanácsaikkal segíthetnének rászoruló társaikon. Érezzék, hogy a Családsegítő mellett másokra is számíthatnak, hiszen az önkormányzati hivatalok csak a közigazgatási, gyakorlati feladatokra tudnak koncentrálni.
Az alpolgármester asszony szerint ezek a közeljövő legfontosabb teendői, így Budakeszi megbirkózhat ezekkel a hatalmas gondokkal.

 

Megosztás/Mentés Megosztás