Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT). TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KÖNNYEBBEN, EREDMÉNYESEBBEN

Egyre többet halljuk, olvassuk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) nevét, de szinte semmit nem tudunk céljairól, működéséről, eredményeiről, pedig a jövőben ez az együttműködési forma, ez az együtt gondolkodás kis hazánk önkormányzatainak egyik meghatározó eleme lehet.

Az alábbi ismertetésből egy részletesebb képet kaphatunk arról a munkáról, mely a BÖT keretein belül zajlik a 2013-as megalakulás óta.

Ebből az ismertetésből is láthatjuk, hogy ez a társulási forma még nem egy végleges állapotot mutat. A társulás folyamatosan keresi az együttműködés lehetőségeinek a bővítését, mely az elkövetkező években még sok újdonságot hozhat.

A 2013. évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, az önkormányzati törvény által biztosított önrendelkezési társulási jogával élve 2013. május 31-én Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős és Tök települések önkormányzatai létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetet. A társulás székhelye Budakeszi városa, elnöke Budakeszi polgármestere. 2014. június 1-től Telki község, 2016. július 1-től Tinnye és 2017. július 1-től Pilisjászfalu csatlakozásával a társulás tovább bővült.

A társulás elnöke dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, Budakeszi város polgármester asszonya, a munkaszervezeti feladatokat a Budakeszi Polgármesteri Hivatal látja el. Jelenleg a Társulásnak egy munkavállalója van: dr. Somogyi Farkas József társulási referens.

A társulás folyamatosan keresi a települések együttműködésének lehetőségeit, olyan esetekben is, melyek csak a települések egy részét érintik.

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

 

 

 

 

 

 

 

A társulás fenntartásában közösen működtetik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, mely Budajenő, Budakeszi, Remeteszőlős és Tök településeken lát el szociális feladatokat. Az intézmény által végzett szakfeladatok: családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idős klub, szociális étkeztetés, valamint 2016. január 1-től a Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ feladatait is ellátja a Budakeszi Járás településein.

Budakörnyéki Közterület-felügyel

A szervezet 2014. július 1-jétől – Magyarországon jelenleg egyedüliként társulási formában – működteti a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet, mely jelenleg kilenc településen, Biatorbágyon, Budajenőn, Budakeszin, Herceghalmon, Nagykovácsiban, Pátyon, Perbálon, Tinnyén, Tökön, valamint Pilisjászfalu csatlakozását követően Pilisjászfalu településen is ellátja feladatát. Legfontosabb feladatai illetékességi területén a hatályos jogszabályokban, valamint az önkormányzatok rendeleteiben meghatározott magatartási és közlekedési szabályok betartatása; a szabályszegések és a szabálysértések megelőzése, megszakítása, illetve befejezett szabályszegés, szabálysértés esetén a jogszabályban rögzített helyszíni bírság kivetése vagy eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságnál; valamint az önkormányzati vagyon védelme. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet feladatainak ellátása során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, néhány egyesülettel, így különösen a helyi polgárőr szervezetekkel, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezetekkel.

A Budakörnyéki Közterület-felügyeletnek 2016-ban 2.770 ügyirata keletlezett, melyből közel 2.300 ügyirat szabálysértési és szabályszegési eljárás volt.

Budakörnyéki Natúrpark

A társulás 2016-ban, a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület segítségével megkezdte a Budakörnyéki Natúrpark létrehozását, melynek feladata a Zsámbéki-medence értékeinek összegyűjtése, a turizmus és a fenntartható fejlődés előremozdítása, pályázatok írása és a hozzá tartozó projektmenedzseri feladatok ellátása. Ez lesz Magyarország 10. natúrparkja. A Budakörnyéki Natúrpark magalapozó tanulmányának benyújtás előtti társadalmi egyeztetése folyamatban van.

Tájegységi Értéktár

A társulás a Tájegységi Értéktárba szeretné összegyűjteni a települések értékeit. Céljuk nem csak az összegyűjtés, de a hozzáférhetőség is. Ezért még 2017-ben szeretnének az értéktárnak egy weboldalt is létrehozni.

UTAZÁS 2017 Turisztikai Vásár és Kiállítás

A társulás képviseletében, 2017-ben részt vettek az Utazás 2017 turisztikai vásáron, melynek keretében egy kiadvány is készült a települések 2017-es legfontosabb rendezvényeiről.

Közös közbeszerzési eljárások és pályáztatások

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás települései több esetben közösen írtak ki pályázatot egyes feladatok ellátására. Így 2015-ben a gyepmesteri feladatok ellátására, mely esetben a települések külön-külön kötöttek szerződést a legjobb ajánlatot adóval.

Jelenleg a budakeszi orvosi ügyelet ellátására vonatkozóan folyik a közbeszerzési eljárás.

A társulás folyamatosan keresi a lehetőségeket, hogy a települések hatékonyabban, illetve költségtakarékosabban tudják a feladataikat ellátni. A tanácsülések és a különböző rendezvények lehetőséget biztosítanak a település vezetőinek arra, hogy egymás véleményét, jó gyakorlatát megismerjék és segítséget kapjanak a problémák megoldásához. Vannak olyan kérdések, melyek több települést is érintenek, így a közös gondolkodás és fellépés fontos hatékonyabb, gyorsabb megoldás eléréséhez. Ilyen problémakör pl: az agglomeráció közlekedése, egyes jogi szabályozás vagy a településeket érintő egészségügyi ellátás kérdése.

Az agglomeráció és a Zsámbéki-medence közlekedésének javítása

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás egyik feladatának tekinti az agglomerációs közlekedés javítását. Ennek érdekében több megbeszélést és egyeztetést is tartottak. Több tanulmány is készült, mind a kerékpár közlekedés, mind a közösségi közlekedés fejlesztésére.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás számokban:

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás települései lakosságszáma (2016.01.01. adatok)

Település Lakosságszám Településnagyság
  2016.01.01.  
            fő          hektár
Biatorbágy       12932        4412
Budajenő        1881        1242
Budakeszi     13 939        3710
Herceghalom        2516          734
Nagykovácsi        7469        3001
Páty        7260        3930
Perbál        2008        2565
Pilisjászfalu        1587          697
Remeteszőlős         832            56
Telki        3903        1047
Tittye        1676        1610
Tök        1312         2473
Összesen       57315        25477

 

A Társulási Tanács, mely a települések polgármestereiből áll (bár a jogszabály nem írja elő, hogy csak polgármester képviselheti a települést) évente minimum 6 alkalommal ülésezik és 2016-ban 54 határozatot hoztak.

A települések a társulás működéséhez 250.-Ft/fő/év hozzájárulást fizetnek. Finanszírozzák továbbá az általuk igénybevett feladatokat.

A társuláshoz tartozó települések önkormányzatai őrzik és gazdagítani igyekeznek községeik, városaik értékeit. Céljuk, hogy a térség települései nyugodt, rendezett, egészséges és korszerű otthonai legyenek az itt élőknek, valamint vonzó célpontjai a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak.

 

Megosztás/Mentés Megosztás