Húsvéti Gondolatébresztő

A Kalitka
 
George Thomas pap volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte, és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A tiszteletes elkezdte a prédikációt:
 "Amikor tegnap végigmentem a Fő utcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezébe lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és félelemtől.

Megállítottam a fiút, és megkérdeztem:

-  Na mit viszel magaddal?

-  Csak ezt a három vacak madarat - felelte.

-  Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.

-  Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.

-  De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?

-  Ó, van otthon két macskám - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

-  Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:

-  Fiam, mennyit kérsz a madarakért?

-  Nem kellenek magának azok a madarak. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.

 - Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.

A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.


 
Miután Thomas lelkész elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:


 
"Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. Sátán épp az édenből jött, és büszkén dicsekedett:

-  Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!

-  Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.

- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.

-  Mit csinálsz majd velük, ha eleged lesz a játékból?

-  Megölöm őket. - felelte Sátán.

-  Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.

-  Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire. Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!

-  Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.

  Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta: - A véredet, az összes könnyed, és az egész életedet.

Jézus így szólt: - Megegyeztünk. - aztán kifizette az árat."
 
 Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és lement a szószékről.
 
 
 
Megosztás/Mentés Megosztás