Lélek-melengető. (4.) Május-Pünkösd

Május-Boldogasszony hava
Ebben a hónapban virágba borul a természet. Kirándulásaink során virágok friss illata és a szivárvány összes színe kápráztat el minket. Az idő előtt szárba szökkenő növények pórul járhatnak. Jönnek a fagyos szentek: Szervác, Pongrác, Bonifác. Ilyenkor a zsenge növények elfagyhatnak.
A madarak fészket raknak, várják a fiókák érkezését. A méhecskék szorgosan gyűjtik a virágport, az eper friss gyümölcsével kínál minket. Ebben a hónapban ünnepeljük Pünkösdöt.
Kevesen tudják, hogy a Húsvéthoz hasonlóan nemcsak két napig, hanem egy egész hétig tart. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A Húsvétot követő ötvenedik napra esik Pünkösd. Régen több helyen tartottak búcsújáró napot. A mai rohanó világban a Pünkösdi búcsúnap elvesztette jelentőségét. Azonban Csíksomlyóra nagyon sokan zarándokolnak el évente.
Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek. „ Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszélni; úgy, hogy a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”  /Ap.csel.2. 1-7./
A Jeruzsálemben tartózkodók meglepődve vették észre, hogy amit az apostolok beszélnek, ki-ki a maga nyelvén érti. Szent Péter prédikálni kezdett. Beszédének hatására sokan megtértek, és belőlük alakultak ki az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. Pünkösd jelképe a fehér galamb, a pap piros színű miseruhában celebrálja az ünnepi misét.
 
Pünkösdi népszokások
 
Májusfa állítás
Magyar nyelvterületen május elsejére virradóra, vagy Pünkösdkor állítottak májusfát a legények, csoportosan a kiszemelt leány udvarába. Ez nagy megtiszteltetés volt. A májusfát díszítették, színes szalagokkal, étellel-itallal. Az udvarolni szándékozó legény mindenképpen valamilyen virággal, zöld lombos ággal jelezte szándékát a kiszemelt leány felé. Gyakran magának a falunak is volt egy közös májusfája, ahol táncmulatsággal köszöntötték a tavasz eljövetelét.
 
A pünkösdi királyválasztásról
Középkor óta vannak adataink. A 17. század végén és a 18. század elején a huszárezredekben „májuskirályt” választottak. A közmondás is ismert: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott. A múlt századi szokásgyűjtemény részletesen közöl egy lovasversennyel történő pünkösdi királyválasztást a Dunántúlról. A győztest és lovát virágokkal és szomorúfűzágakkal borították be. „Egy évig azután őt nevezik pünkösdi királynak. A cím mellé hatalmas kiváltságok jártak. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig.” 
 
Pünkösdi királyné
Általában négy nagyobb leány, de volt tájegység, ahol a falu minden leánya kísért egy kiválasztott leányt.
Vagy a legkisebbet, vagy a legszebbet és járták a falut, énekeltek és jókívánságokat mondtak az arra haladónak. Voltak vidékek, ahol a Pünkösdi király és királyné együtt járta a falut a többi fiatallal és adományokat gyűjtöttek, énekeltek és táncoltak, köszöntve a tavaszt.
Pünkösd hagyományos virága a pünkösdi rózsa.
A legények pünkösdi rózsát tűztek a leány ablakába.
A  mosdóvízbe is szokás volt pünkösdi rózsát szórni, hogy a betegségek elkerüljenek bennünket.   
 
Pünkösdi hiedelmek
A házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágat tettek ( bodza-, nyírfa-, gyümölcság ) , hogy a gonosz rossz szellemeket távol tartsák és a mennykő bele ne csapjon a házba.
 
Balassi Bálint versének kezdő soraival kívánok természetben töltött szép napokat!
 
Áldott szép Pünkösdnek
Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,
Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba….
 
Megosztás/Mentés Megosztás