Régészeti feltárásra várnak a budakeszi Álomvölgy nagy kiterjedésű archeológiai helyszínei

Ez év júliusában jelentettük meg azt a cikkünket http://amikisvarosunk.hu/cikk/budakeszi-alomvolgy-paratlan-gazdagsagu-re... , mely számos hiteles forrás alapján tárta Budakeszi szélesebb nyilvánossága elé azokat a forrásmunkákat, melyek „arra mutatnak, nagy kiterjedésű régészeti helyszínnel van dolgunk a Budakeszi kaptárkő körüli völgytalpon és domboldalakon is. Ezt támasztják alá a terület több ezer éven át szakrális célra használt kaptárkövei is. Így páratlan gazdagságú leletanyagot rejthet a titokzatos Álomvölgy, melyek még Csipkerózsika-álmukat alusszák a föld alatt.”

"196. Budaörs (Pest m.): Későbronz-kora hallstatt kori urnatemetőről van tudomásunk BUDAKESZI határából. "

"Budaörs (Pest m., budai j.). Budaörs és Budakeszi határán, a Csiki hegyek lábánál elterülő völgyben árokásáskor egy csomóban nagyobb és kisebb edényeket találtak. A bemutatott leletekből késő bronzkor—kora hallstatt kori urnatemetőre lehet következtetni. Az árkok falában La Tène jellegű cserepek mutatkoztak.”

"1954-ben a Budakeszi-árok nyugati oldalán emelkedõ dombon, urnatemetõt bolygattak meg." Ezen a dombon védett kökörcsinek virítanak tavasszal!

"Bronzkori urnatemető a Budakeszi kaptárkővel szemben"

Források:
Archeologiai értesitő
(17) Kalicz Nándor—Gazdapusztai Gyula (IV).
Kalicz-Gazdapusztai: Arch.Ért. 83 (1956), 94.
budaorskonyvtar.hu
archeoadatbase.hu
Régészeti hatástanulmány 2015 Budakeszi

Az elmúlt hónapokban jelentős mozgás indult az Álomvölgy megmentésért, melyet a Natura 2000-es természetvédelmi terület bekerítése indított el. Mi most nem szeretnénk ennek a küzdelemnek a részleteibe belemenni, melyet Budakeszi Önkormányzata és a civil szféra (Gábor Emese, honlapunkban megjelent írásai, az „Álomvölgy őrzői”, facebook kommentelők százai)  vív, a mintegy 30 hektáros, páratlan szépségű terület tulajdonosaival. Aki érdeklődik e témáról, gazdagon tájékozódhat a közösségi média világában minderről.

Cikkünk most mindössze egy kérdésre próbál fókuszálni, ez pedig az Álomvölgy régészeti feltárásának a lehetősége. E témában a Budakeszi Önkormányzat és néhány magánszemély - ez év júliusában - megkereste a Magyarságkutató Intézetet, melynek vezetésétől türelmetlenül várjuk a választ arra, hogy a bizonyíthatóan felbecsülhetetlen értékű régészeti leletek feltárására milyen elképzeléseik vannak.

Régészeti feltárás fotónk illlusztráció, mely ez év kora őszén készítettünk egy óbudai ásatáson.

Megosztás/Mentés Megosztás