Telki szembenéz a tényekkel. Budakeszi is tanulmányozhatná ezeket a kistérségi összehasonlító táblázatokat!

A Telki Naplóban, szomszéd településünk havi lapjában szinte minden hónapban megjelenik egy, néha több gazdaságfilozófiával, gazdaságpolitikával foglalkozó publicisztika is, mely nem csak Telki, de a környező települések, így a járásközpont Budakeszi számára is példaértékű lehet. Jövőt, reménykeltő jövőt csak az ilyen őszinte tükörbenézésekkel, önvizsgálatokkal lehet építeni. A Telki Napló 2015. márciusi számának 4. oldalától olvasható http://telki.hu/media/files/telkinaplo/2015/2015-03.pdf
 „(Adó ténytár) Önvizsgálat, kitekintés, és összehasonlítás” és „Merre tovább” publicisztikák táblázatai, kimutatásai olyan adatokkal ismertetnek meg minket, melyek Budakeszin eleddig jó részt nem voltak köztudottak. Ezek az összehasonlító táblázatok azt bizonyítják megkérdőjelezhetetlenül, hogy micsoda kirívó különbségek vannak a budakörnyéki kistérség települései között.
 
Telki nem fél ezeket – a település számára nem túl hízelgő adatokat – nyilvánosságra hozni, hisz tudják, a tényekkel való szembenézés, az ebből levonható következtetések az elkövetkező időszak jó döntéseit fogják megalapozni. Telkiről az a téves eszme terjedt el, hogy egy nagyon gazdag település, holott ez nem a település bevételeire vonatkozik, hanem az itt élők vásárlóerejére - azoknak a vásárlóerejére - akik ugyan Telkiben élnek, de magas adójukat nem a településen, hanem máshol fizetik be. Ennek megfelelően Telki ezeknek az összehasonlító táblázatoknak igencsak a közepén-végén szerepel.
 
A cikkünk főképén látható táblázat jobb szélén olvashatóak a térség településeinek egy főre jutó iparűzési adóbevételei, ahol Telki nagyon rosszul áll, de Budakeszit is megelőzik olyan települések, mint Páty (csaknem duplája az iparűzési bevétele, mint Budakeszinek!!!!!!!!!!), Zsámbék,  Budajenő, Perbál. 3 települést -  Budaörsöt, Biatorbágyot, Herceghalmot - az autópálya mellett elhelyezkedő, lényegesen gazdagabb településeket nem vettem be ebbe az összehasonlításba, hisz ők egy más kategóriában „játszanak”.
 
Ezek a most, itt megismert adatok talán reményt adhatnak arra, hogy Budakeszi gazdaságpolitikájára is hatása lesz ezeknek a nagy fontosságú, vitathatatlan hitelességű összehasonlító adatoknak, HISZ CSAK AZ IPARŰZÉSI ADÓ BEVÉTELEK JELENTŐS EMELKEDÉSE BIZTOSÍTHAT  FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST BUDAKESZINEK A JÖVŐBEN!
 
Ahhoz természetesen, hogy felfedezze a tőke városunkat és beruházzon Budakeszin, még sok egyébnek is meg kell történnie. Ezekről is el fogom mondani a véleményemet, de majd a későbbiekben.
 
 
 
Megosztás/Mentés Megosztás

Hozzászólások

Szépen megszerkesztett,de régi témát ismertet az érdeklődőkkel Horváth
Jenő úr.Budakeszinek talán soha nem lesz annyi iparűzési adóbevétele mint
Budaőrsnek.Ezt valószinű Horváth úr is tudja,éppen ezért jogos érzékeny-
séggel emliti Pátyot.Ez engem is meglepett,de ha vissza gondolúnk a mi
kisvárosunk múltjára és ősi lakosságára, akkor be kell ismernünk,hogy a
II.V.háboru előtti és utáni időszakokban Budakeszi:pihenő,űdűlő.u.n.alvó
telepűlés volt,föleg a Fővárosi /elittek/pénzes emberek részére.Ebből kifojólag a települést zömében lakó /szorgalmas/svábok okosan nem üze-
meket,hanem szálással és vendéglátóiparral vállalkozásokat működtettek.
Ez a háború után, még ha akadozva is de működött,mindaddig mig a földeket
elnem vették.Sajnos ennek bekövetkezte után Az egész Makkosmáriát/odaad-
ták/eladogatták a szintén jobb módú főleg B.pestieknek.Mivel én 1956- tól lakom Budakeszin,ezért csak ettől az időponttól vagyok szemta-
nuja az eddigi eseményeknek,az előzmányeket csak idősaebb barátaim beszélgetéseikből foglaltam össze.Azért azt ne vitassuk el,hogy a tele-
pülés soha nem volt gazdag,főleg ami az infrastruktúrát illeti.Ha jól
emlékszem csak a Fő u.volt valamennyire sármentes.Az itt, hétvégi pihe-
nővel rendelkezők,lépésről-lépésre megváltoztatták Budakeszi arculatát.
Rang volt itt telket vásárolni,de a volt svábházak betelepitése, még nap
jainkban is látható mennyire rányomta bélyegét a város arculatára.
Tehát Budakeszin csak egy kevés szolgáltató/iparos/vállalkozó működött.
1967-ben én /és már alig működő/ kettő idősebb kolléga volt asztalos,
de összeségében 80-100 un.kisiparos volt.Akkor még nem volt iparűzési
és épitményadó csak vállalkozói amit helyben szedett be a községháza
vagyis itt maradt.Tehát nem alakult ki olyan vállalkozás sem amit,újra-
épitve naggyá lehetne tenni, sok alkalmazottal nagyobb összegü iparűzé-
si adó megfizetésének reményében.Tehát ebbe az irányba a város nem léphet már csak azért sem,mivel a több adóbevétel érdekében,újabb nagyobb forgalmat generáló infrastrukturát kellene kiépiteni.
És ez a lépés nem a fejlődés kategóriába tartozik, hanem az emberi egészségre ártalmas cselekedetnek lenne betudható.Tehát a kisebb vállal-
kozások számának növelésével lehet eredményt felmutatni.Ez valamilyen
adómentesség bevezetésével lehet eredményes.A jelenlegi vállalkozók adó
jával érdemes megfontoltan cselekedni,ugyanis látható a Fő utcán,milyen
szegényes vállalkozások is vannak.Elég sok kezdő kér-t tőlem véleményt
vállalkozása megkezdése előtt.Helység van saját vagy bérelni kell?
Ha bérelni kell sajnos nem tudod betermelni a többi adóval együtt.
Pedig a szolgáltató iparra nagy szükség lenne szinte Országosan.
Budakeszinek szerintem csak az idegenforgalom/túrizmus/lehet hasznos.
Én maradnék azon korábbi javaslatom mellett,hogy Uniós pályázattal,
épűljön meg a libegő, a makkosi templomig, ott épűljenek vendéglátó
egységek,külömböző kiskereskedői pavilonok és nem utolsó sorban a
makkosi uton, egy-két kisbusz hozná vinné a túristákat ill.utasokat.
Uticél: a libegő végállomásánál lévő nagyméretű térképen feltűntetett
városi látnivalók lehetnének.A csalogató látnivalókat bőviteni kellene,
állandó kiállitásokkal,interaktiv bemutatókkal stb.

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
Jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet. Ez az automatizált spamek kiszűrésére szolgál.