Kedd 9. Beszélgetések a budakeszi Tanne étteremben a Városközpontról. Részleges bontások lesznek a müv. ház környékén. Gondolatok közlekedési gondjainkról. 2. rész

Honlapunk, az amikisvarosunk.hu kezdeményezésére indított beszélgetések álladó vendége ezúttal is dr. Győri Ottilia polgármester asszony volt, továbbá újabb meghívottként, Ohr Alajos alpolgármester, aki Budakeszi közlekedési kérdéseinek is a megbízottja. A vendéglátó Tanne étterem asztala mellett foglalt még helyet Györgyi Zoltán, Nagykovácsi főépítésze is. Településük is részben hasonló gondokkal küszködik, mint városunk, a nagy volumenű CBA beruházás kapcsán. A Budakeszin élő Jóna Péter, közlekedési szakember is meghívott volt, hisz a Városközpont megépítése számos közlekedési kérdést is felvet. A reggelizős beszélgetést most is Horváth Jenő, honlapunk főszerkesztője vezette.

 

A beszélgetés elején, dr. Győri Ottilia, polgármester asszony többek között arról szólt, hogy Budakeszinek mindenképpen tovább kell lépnie.

Lépéskényszerben van a település, hisz a városnak nincs városközpontja, a művelődési központ pedig energetikailag, funkcionálisan, stb. is korszerűtlen. Az orvosi rendelő is méltatlan Budakeszihez. Ezekre a fejlesztésekre azonban nincs pályázati lehetőség és önereje sincs a városnak.

A városközpont ügye még mindig a kiindulási ponton áll. Ennek megfelelően még semmiféle elkötelezettséget nem vállalt a város, nem kezdődtek el a közbeszerzések sem. Folyamatban van a közlekedési-, környezeti- és kereskedelmi hatástanulmányok készíttetése.

Ha a budakesziek nem szeretnék ennek a városközpontnak a megvalósítását, akkor ezt nem fogjuk felépíteni!

Lehet, hogy 2-3 évet várnunk kell, hogy ez a dolog kiérlelődjön!

Ütemezve szeretnénk a művelődési ház és környékének a fejlesztését megoldani. Idén lebontjuk - a művelődési ház és könyvtár, a könyvtári raktár épület és a tüdőgondozó kivételével- a területen található egyéb ingatlanokat! Területrendezés, közpark és parkoló kialakítása várható majd ezeken a felszabadult részeken.

Jóna Péter, a Budakeszin élő közlekedés mérnök is megosztotta velünk gondolatait, melyből most csak részleteket közlünk. (Az itt elmondottakat kiegészítve, egy önálló cikkben ismerhetik majd meg álláspontját, a későbbiekben.)

A település Fő utcájának forgalma némely időszakban elviselhetetlenül nagy, a forgalom torlódása okozta kedvezőtlen, káros hatások a város központjában jelentkeznek. Sajnos a nagy közúti forgalommal együtt kell élnünk. A kevés előnyös tulajdonságok egyike, hogy a nagy forgalom, vonzó is lehet bizonyos üzleti, befektetői társaságok részére. A művelődési ház helyére tervezett üzletek az itt közlekedő napi, kb. 15 ezer jármű utasainak egy részére alapozva tervezhetik el vállalkozásaikat.

Az új központot azonban biztonságosan, lehetőleg a torlódásokat nem növelve meg is kell(ene) közelíteni, nem csak elszáguldani, akarom mondani, elaraszolni előtte. Az újjáépült központi rész megközelítése a Kossuth L. utca felől lehetne a legkívánatosabb közlekedésszervezési szempontból.

A jelenlegi kialakításban a Fő utca – Kossuth L. utca kereszteződése biztosan nem lesz alkalmas a megjelenő nagyobb forgalom kiszolgálására. Hozzá kell majd nyúlni az állami tulajdonban lévő országos közúthoz, a Fő utcához, aminek már nagyon itt lenne az ideje.

Az országos közúton - a két évvel ezelőtti újraaszfaltozási, azaz fenntartási munkákat leszámítva - lényegében nem történt fejlesztés a jelzőlámpák 20-25 évvel korábbi telepítése óta! A jelzőlámpás csomópontokat irányító készülékek már telepítésük idejében is elavultnak számítottak! A gyalogos átkelőhöz telepített nyomógombok, illetve az aszfaltba telepített detektorok már nem működnek, a lámpákat irányító gépek programozási lehetősége, összehangolása korlátos, nem lehetséges!

Igazságtalannak érezném, ha az elmaradt fejlesztések most az új városközpont építésének terhére és költségére lennének megvalósítva. Nagyon megérett már az idő a teljes Fő utca forgalmának intelligens szabályzására, a hiányzó vagy veszélyes gyalogos átkelőhelyek kiépítésére, néhány csomópont korszerűsítésére. Mindezt az új városközpont koncepciójával összhangban, de nem annak terhére kellene megvalósítani.

Ohr Alajos, alpolgármester, aki Budakeszi közlekedési kérdéseinek is a megbízottja, az alábbiakban reagált Jóna Péter felvetéseire és a városközpont projekt témájára.

"Szeretném még egyszer nyomatékosan leszögezni, hogy a Fő utca egy állami tulajdonú, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő országos főútvonal, amelyen bármilyen beavatkozás csak a közút kezelőjének hozzájárulásával történhet. A közút kezelője többször nyilvánvalóvá tette, hogy költségvetésükből csak a karbantartást tudják elvégezni, fejleszteni csak egyedi megrendelések alapján, a források biztosítása mellett van lehetőségük, így történhetett meg a Fő utca felújítása is. Az önkormányzat idén pályázatot nyújtott be egy – a Tarka-barka óvodánál lévő – új gyalogátkelő megépítése, valamint több Fő utcai gyalogátkelő akadály mentesítése, korszerűsítése, biztonságosabbá tétele érdekében, továbbá döntött egy tervezői megbízás kiadásáról a Fő utcai forgalom ütemesebb álhaladásának – pl. a lámpák esetleges áthangolásával történő – vizsgálatára”– utalva egyben a Jóna Péter által elmondottakra. "Ha ez utóbbi eredményre vezet, az újabb milliós nagyságrendű költséget jelent, aminek majd elő kell teremteni a forrását."

Az alpolgármester most is hangot adott annak a véleményének, hogy a városon áthaladó forgalom okozta gondokat csak egy elkerülő út megépítésével lehetne érdemben orvosolni, ami messze meghaladja a település lehetőségeit, csak központi forrásból lehetséges, amiért folyamatosan lobbiznak.

A városközpontban tervezett fejlesztésekkel kapcsolatosan elmondta: idáig minden szakmainak tekinthető vélemény azt prognosztizálja, hogy az itt esetlegesen megvalósításra kerülő kereskedelmi létesítmények a „jelenleg áthaladó forgalomból élnének meg”, számot tevő újabb forgalmi terhelést nem generálnának – amivel lényegében Jóna Péter is egyetért -, de azért rendelt a város egy közlekedési tanulmányt, hogy erről egy részletesebb, konkrét képet kapjon. Fontos tudni azt is, hogy a városközpont fejlesztésével foglalkozó gazdaságossági tanulmány százmillió forintos költséggel számol a szükséges közlekedési kapcsolat (csomópont átépítés, fel- és lehajtó sávok, közlekedési lámpák áthangolása, stb.) kialakítására.

Befejezésül, Györgyi Zoltán, Nagykovácsi főépítésze adott tájékoztatót a dolgok jelenlegi állásáról, a már sok éve húzódó nagykovácsi CBA beruházás kapcsán, melynek engedélyezési eljárása 2012-ben indult el, s most, 2016-ban ér el a végső tervek engedélyeztetéséig a 4000 m2-esre tervezett fejlesztés.

Kapcsolódó cikk: http://www.amikisvarosunk.hu/cikk/kedd-9-beszelgetesek-tanne-etteremben-...

Fotó: Torti Horváth Zsófia

 

 

Megosztás/Mentés Megosztás

Hozzászólások

Egyetértek Jóna Péter gondolataival, és még sokan, akik a Fő utca mentén lakunk.
Orh Alajos válaszán azonban kissé meglepődtem! "Nyomatékosan leszögezi", amit eddig is tudtunk, hogy a KÖZÚT a tulajdonos, de ők csak karbantartanak, aztán széttárják kezüket!
Évek, évtizedek óta ezt halljuk. Kérem, ha lehetőségük van , nézzenek utána, hogy az elmúlt önkormányzati választások előtt milyen ígéretek hangzottak el e témában! És itt még akkor az elkerülő út szakállas terveire nem is gondoltam!
Nem tudom elhinni, hogy bármely, - magára valamit is adó - önkormányzat pl.egy-két jól működő közlekedési lámpával ne tudna legalább enyhíteni a jelenlegi állapotokon. Pl: a Fő utca, - a határtáblától többnyire a Temető utcáig - most már bármely napon és napszakban araszoló, vagy dugóban álló járművek látványát nyújtja! Szakemberek szerint a járműveknek nem itt kellene várakozni, hanem inkább azon a szakaszon, ahol nincsenek lakások, közintézmények, Óvodák, játszóterek stb.
Egy nagyszabású városközpont kialakításának ez is alapvető feltétele lenne!
Tisztelettel:

Szijjártó Márta

"Az alpolgármester most is hangot adott annak a véleményének, hogy a városon áthaladó forgalom okozta gondokat csak egy elkerülő út megépítésével lehetne érdemben orvosolni..."

Én meg szeretnék hangot adni ama véleményemnek, hogy először megpróbálhatnák a település határán szabályozni az átmenő forgalmat, mielőtt az elkerülő út mellett lobbiznának.

És mivel Budaörs felől jön az átmenő forgalom 70-80%-a, célszerű lenne először ott kísérletezni: a jelzőlámparendszer adott, csak a szabályozás szoftver és hardverigényére kellene költeni.

Már most rossz gondolni arra, hogy fogják kialakítani a parkolót! Igen "jó" példa a gazdaságtalanul kialakított piaci -használhatatlan is mondható- parkoló. A vízelvezetésről már nem is beszélve. De meg lehet említeni a Fő u.-ban az épületekhez kialakított szűk leálló parkolási lehetőségeket. Csak csendben jegyzem meg, hogy félő lesz, hogy a kialakítás után fizetős lesz ez a terület, ezzel végleg bezárul az autók egész napos parkolási lehetősége.

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
Jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet. Ez az automatizált spamek kiszűrésére szolgál.