2024 június 19. szerda

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok
Azzal, hogy böngészi a www.amikisvarosunk.hu webszájt oldalait, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.amikisvarosunk.hu webszájton ("lap") található tartalom az oldal tulajdonosának ("kiadójának") szellemi tulajdona.

A lap fenntart minden, bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A laptól értesüléseket cikkeket átvenni csak a lapra való hivatkozással(link megjelöléssel) lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt, cikket
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást (link megjelölést) minden közlésnél feltünteti.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A lap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni csak a kiadó kimondott írásos hozzájárulásával lehet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az amikisvarosunk.hu domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A lap pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.