Budakeszi Városközpont. Hova rohan városunk vezetése? Hiányzik még a kiérlelt vízió és Budakeszi értelmiségi elitjének a megszólítása. 2. rész

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Március 31-én, városunk soron következő testületi ülésének napirendjében a következő 
pont is szerepel: Döntés a Budakeszi Városközpont szakértői véleményéről és tervezési 
közbeszerzésének a megindításáról.” Ez a kiemelt mondat sokaknak talán nem mond semmit, 
pedig Budakeszi 21. századi  történetének egyik nagyon fontos része fogalmazódik meg benne. 
Egy nagyon ambiciózus-, bátor, egy sok-sok éve kimondatlanul is várt döntés, mely azonban még 
változatlanul rengeteg megválaszolatlan kérdést és kételyt hord magában. Cikksorozatom
elkövetkező részeiben erről fogom elmondani véleményemet, úgy is, mint újságíró és úgy is, mint 
egy 35 éve itt élő, tapasztalt budakeszi lakos, aki szurkol a város vezetésének, hogy sikeresen vívja
meg ezt a nehéz csatát.
 
Akik olvassák időről időre megjelenő írásainkat, tudják azt, hogy az amikisvarosunk.hu elkötelezett híve
városunk megújulásának, a budakeszi városközpont megvalósulásának, de most mégis 
elbizonytalanodtunk, látván, tapasztalván az elmúlt hetek e témakörben bekövetkezett történéseit, a 
kapkodást, sietséget, váratlan döntéseket. Itt van pl. ez a fent idézett napirendi pont, mely szerint döntés 
születik a Trenecon Kft. és a Nego Kft.  Budakeszi Városközpont projektről szóló gazdasági koncepciójáról
(megvalósíthatósági, üzleti tanulmány) és tervezési közbeszerzésének a megindításáról. 
Nade, kérdezem én, miképpen lehet egy olyan kérdésben kiírni egy kalap alatt a tervpályázatot, ahol még 
elfogadás előtt áll a városközpont gazdasági koncepciója. Persze ez csak a jéghegy egy kis csücske.
 
Itt olvasom Győri Ottilia polgármester asszony legutóbbi írásának részletét,
2016 – „Fejlődésre hangolva” címmel, melyben arról tájékoztatja városunk lakosságát, hogy:
 
1.) „Az egyik legfontosabb cél az új városközpont projekt megalapozása. Idén kezdődik el a
      tervezési folyamat, melybe a lakosságot is szeretnénk bevonni. Olyan központot szándékozunk
      építeni, mely méltó a településünkhöz, egyik büszkeségünk lehet, és ahol mindenki otthon érezheti 
      magát.”
 
2.) „Ezen összevont telekcsoportra tervezzük a művelődési központot, a városi könyvtárat, az 
       egészségházat, valamint a szolgáltató sort, ami a későbbiekben várhatóan bevételeket termel a 
       városnak, mely forrásból további fejlesztésekre tudunk költeni. A részletekről a tervezési folyamat 
       során tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.”
 
Több kérdést is felvet polgármester asszony fent idézett két gondolata, melyekre későbbi írásaimban is
vissza fogok majd térni. Most csak egyet emelnék ki. A két vastagon szedett mondat ellentmond egymásnak.
Most akkor bevonni szeretnék a lakosságot, vagy „csak” tájékoztatni, mert a tervezési pályázat kiírása 
után erre már aligha lesz lehetőség?! Félek, március 31-e után itt már semmire sem lesz mód. Pedig 
polgármester asszony tavaly decemberi írásában, mely „Új tere, kultúrháza lehet a városnak” cím alattvolt olvasható, még 
ezt jelentette ki: „Az itt élő emberek elképzeléseivel, elvárásaival ellentétesen nem fogunk 
cselekedni, dönteni. A fejlesztés megvalósításában az önkormányzat „nulladik ponton áll”, azaz még nincs 
elkötelezve, nem írt alá szerződést, nem vett fel hitelt, nem írt ki közbeszerzési eljárást sem.” Ezen írás 
megjelenése óta négy hónap telt el mindössze, ami Budakeszi csaknem éves költségvetését kitevő,
2 milliárdos projekt előkészítéséhez nem nagy idő. Azóta volt két „kényszeredett” lakossági fórum
és egy lezárult, nem túl sikeres építészeti ötletpályázat is. Ennyi, és nem több.

Itt tartunk most, tele kételyekkel és megválaszolatlan kérdésekkel. Egy korábbi írásomban 

elott-egyelore-sok-ketely-kerd arról szóltam, hogy „Egy városközpont megépítése hatalmas esély egy 
település számára, de egyben óriási intellektuális kihívás és nagy kaland is, mely sok veszélyt rejtegethet 
magában…” Én jelen pillanatban egyelőre még csak a nagy kalandot látom, mely sok veszélyt is rejthet 
magában, de mintha az intellektuális kihívásra adott válaszok valahol a homályban vesztegelnének.
 
Cikksorozatom következő részeiben szólni fogok a Budakeszin élő kiváló kvalitású építészekről, akik a 
Pest Megyei Építészkamarának majdnem  a 10% -át teszik ki, ami azért elképesztő szám a csaknem 
1 millió lakosú Pest megyében, bizonyítva városunk kivételes intellektuális adottságait! (Persze ez nem 
csak építészeinkre vonatkozik.) Lehet, hogy a városközpont tervpályázatát –leszűkítve a pályázók 
körét – közöttük kellene meghirdetni?!
 
Arról a sok, Budakeszin élő művelődési szakemberről is szót fogok ejteni, akiknek a véleményét még
senki nem kérte ki.
 
A sorozat egy része a pusztuló, omladozó falú Mezei Mária házról fog elmélkedni, melynek felújítása 
és bevonása a városközpont projektbe az önkormányzat korábbi terveiben szerepelt, de a mostani állás 
szerint, mintha ez már nem lenne cél. A 2016. évi költségvetés is ezt támasztja alá.

Ugyancsak szó lesz az EFMK-ról is, melynek jövőbeni szerepét is újra kellenegondolni a 21. században.

STB. STB. STB……, mert ez a történet rengeteg szálon fut és egyre több és több kérdés fogalmazódik meg.

Hamarosan jelentkezem az újabb résszel.

 

 

Megosztás/Mentés Megosztás

Hozzászólások

Én csak tizennyolc éve "élvezem" az Önkormányzat tetteit. Számomra elkeserítő amik ezalatt az évek alatt történtek. A meggondolatlan rendezési tervektől a kivitelezésre került beruházási munkákig -a lakosság által befizetett adókból - megmagyarázhatatlan dolgok történtek. Piac, parkolók kiépítése, járdák, utak felújítása, nem utolsó sorban a Makkosi terület rendezése, csatornázása,csapadék elvezetése stb. mely kritikán alulinak mondható. A belterületbe vont elhanyagolt ingatlanok stb...A templom tudomásom szerint zarándokhely, külföldről is sokan jönnek, a környezete elhanyagolt, lehangoló. Megkérdezném, bár tudom, hogy ez szorosan nem az Önkormányzat feladata, de nem érdemelne meg ez a templom egy állandó kihelyezett papot? Erre már volt példa. Visszatérve az eredeti gondolathoz, megkérdezném, hogy hirtelen miért lett olyan fontos és gyors a városközpont kialakítása, csatolnám ehhez az iskola építését? Én az előző évtizedek tapasztalata alapján megint egy elhamarkodott, átgondolatlan és erőltetett döntéstől óvnám ezt a városvezetést is. Tanulság, példa van már előttük is. Véleményem nem jelenti azt, hogy nincs szükség iskola építésre, városközpont kialakításra, csak a hogyan...

A Makkosi templom mely tudomásom szerint zarándok hely
keserítő

Kedves Török Judit!Szívesen láttuk volna a lakossági fórumon, ahol meg hallgattuk volna a véleményét, esetleg megismerhettük volna az Ön konkrét javaslatát is. Akár képviselői-polgármesteri fogadóórán is szeretettel várjuk!

Új hozzászólás

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.
CAPTCHA
Jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet. Ez az automatizált spamek kiszűrésére szolgál.