"Valaki ír a kezeddel" Felavatták Bélbaltaváron a Nagy Gáspár Emlékházat. (+VIDEÓ)

Megnyitották a Vas megyei Bélbaltaváron Nagy Gáspár költő emlékházát.. A megnyitóra városunkból is többen leutaztak Nagy Gáspár szülőfalujába, hogy tisztelegjenek a Kossuth-díjas költő emléke előtt, aki 28 éven át, élete csaknem felében közöttünk élt, Budakeszin.

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár honlapján Petrik Béla "Valaki ír a kezeddel" címmel írt a megnyitás napjáról, melyet most az amikisvarosunk.hu is ismertet olvasóinkkal.
 
A cikk végén egy 11perces videó összeállítást is láthatnak az emlékház megnyitásáról, melyet a Magyar Művészeti Akadémia készített.
 
 
 
 
Petrik Béla: „VALAKI ÍR A KEZEDDEL”
 
Ebben a házban /vajúdott anyám/ szíve szívemhez/ 
énekelt talán /valami szép dalt/ vagy litániát…”
 
Nagy Gáspár felesége és gyermekei által 2009-ben létrehozott Nagy Gáspár Alapítvány egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a Vas megyei Bérbaltaváron álló szülőházban emlékházat alakítson ki. S ezzel maradandó emléket állítson a Kossuth-díjas Nagy Gáspár szerkesztői - HITEL folyóirat - és közéleti - Bethlen Gábor Alapítvány -, de még inkább költői, írói, folyóirat- és rádiós-szerkesztői tevékenységének, a magyarság hagyományaihoz, a kereszténység örök értékeihez szorosan kötődő életművének, szolgálja fenntartását és ápolását annak érdekében, hogy az életmű a nemzeti kultúra szerves részévé, annak eleven hagyományává váljék. Az Alapítvány e célokkal kívánja elősegíteni a magyar irodalom és a hozzá kapcsolódó társművészetek (képzőművészet, színház- és filmművészet, zene) értékeinek bemutatását, népszerűsítését, különös tekintettel a XX. század második felétől kezdődően létrejött alkotásokra, - azon erkölcsi-szellemi képességek, a tehetség, hűség, a bölcsesség felmutatását életműve kapcsán, mellyel a magyar szellemiség magasrendű céljaiért küzdött, s amely útmutató lehet mindazok számára, akik a közösségi érdekű alkotómunkát tekintik hivatásuknak.
 
Az alapítványi célkitűzés első része a Nagy Gáspár Emlékház szeptember 28-i megnyitásával megvalósult. A szülőházban az NKA és az MMA, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ támogatásával sikerült azokat a felújítási és korszerűsítési, átalakítási munkákat elvégezni, amelyek lehetővé tették egy állandó kiállítás befogadását. S mára a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai segítségével megnyílhatott a „Valaki ír a kezeddel” című kiállítás – amely a látogatót végig kíséri a költő-szerkesztő életének legfontosabb állomásain -, így az emlékház bekapcsolódhatott a Magyar Irodalmi Emlékházak (MIRE) közösségébe.
Az ország szinte minden tájáról – Bérbaltavárról és Nagytilajból, Budakesziről és Pannonhalmáról, Szombathelyről és Vasvárról, Budapestről - a megnyitóra sereglett százfőnyi közönséget Nagy Gábor költő, az alapítvány kurátora fogadta. Nagy Gáspárra Monostori Imre kurátor, irodalomtörténész, a rendszerváltó Öröknyár: elmúltam 9 éves (1983) című versét 1984 októberében közlő Új Forrás folyóirat akkori főszerkesztője emlékezett. A kiállítás anyagát amely egyfelől az életművet – a pályafutás egyes állomásait, a verseket, köteteket, díjakat - bemutató egységből és a szülői ház hangulatát megidéző belső szobából áll, a PIM munkatársa, H. Bagó Ilona, a kiállítás kurátora mutatta be.
Az Emlékház létrehozását és megnyitását Fukszberger Imre kistérségi vezető is meleg szavakkal méltatta, majd az Emlékház kialakításához segítséget nyújtó Magyar Művészeti Akadémia főosztályvezetője, Juhász Judit nyitotta meg hivatalosan az Emlékházat. A közönség Nagy Gáspár verseit hallgathatta a költő és Szabó András előadóművész tolmácsolásában, s a helyi kistérségi kulturális összefogás jegyében a Csehimindszenti Asszonykórus adott elő helyi gyűjtésű népdalokat.
 
Képek az emlékház avatásáról:
 

Fotók: vaol.hu

         Petrik Béla
         Szőcs Dávid

   

 
 
 
Megosztás/Mentés Megosztás